שבר ענן

מחזה ישראלי חדש

ענת לוי, אישה צעירה, שאומצה בינקותה, יוצאת לתור אחר שורשיה הביולוגיים. חיפושיה האובססיביים מובילים אותה להורי האישה שילדה אותה: מלכה (מיצי) ובן ציון (זבלה) שטיין, זוג פליטי שואה, שעולמם חרב עליהם פעמיים. פעם "שם", כשהושמד עברם, ופעם "כאן" בארץ, המפגש עם נכדתם הביולוגית, שלא ידעו על דבר קיומה, יוצר מערבולת, שלאיש מהם אין בה שליטה.
העבר מרים את ראשו, סודות שהודחקו צפים ועולים. אהבת הורים לצאצאיהם, מחויבויות משפחתיות, קרבת דם וכל מה שנראה נכסי צאן ברזל, מתגלה בשבריריותו ואינו מובן מאליו כלל.