היורשת

מחזה ישראלי חדש

דרמה משפחתית שבמרכזה רופאה העומדת להינשא חודש לאחר מות אמה. אלא שעם פתיחת הצוואה מתברר כי אחיה של הרופאה נושל על ידי אמו מחלקו בירושה.

בנסיון לפרש את צוואת האם נחשפת המשפחה בכל קלונה וחולשתיה, ומתגלות בה מערכות יחסים סבוכות המושתתות על עריצות וניצול.