אלטלנה

מחזה ישראלי חדש

סיפור אהבה טרגי, המתרחש על רקע פרשת אלטלנה. באוקטובר 1947 יוצא אחד מראשי תנועת הפועלים לניו-יורק, במסע שכנועים לקראת ההצבעה הגורלית בעצרת האו”ם. בתו, המצטרפת למסע למען כינונה של מדינה עצמאית בארץ ישראל, פוגשת בניו-יורק בצעיר שרק עתה השתחרר משירות בחיל-הים האמריקני ומי שעתיד לשמש רב-חובל באלטלנה.

סיפור אהבתם הבלתי אפשרי של השניים נע על רקע האירועים המסעירים, שפקדו את הארץ מנובמבר 1947 ועד יוני 1948.

אין קשר בין הדמויות במחזה לבין המציאות.