איסמעיליה

איסמעיליה
מאת ובבימוי:
תפאורה:
מושיק יוסיפוב
תלבושות:
תאורה:
יחיאל אורגל

מחזה ישראלי חדש

מחזה ישראלי מקורי על שלושה חברים: מיקי, עמי וקריץ שראשית חברותם החלה במלחמת יום כיפור באיסמעיליה ונמשכת עד לרגע זה בו מתרחשת העלילה.

מיקי – גניקולוג מצליח, עמי – עיתונאי מבוקש, וקריץ – ידו בכל, מחפש עדיין את עצמו והופך להיות לנטל על שני חבריו.

הקשר המשולש ביניהם, נבנה על בסיס חברותם האמיצה בעת שרותם הצבאי בשנת 1973, במלחמת יום כיפור, במהלך הקרב על איסמעיליה שבמצרים.

בחברות רבת שנים זו, נוצרים סדקים על רקע סיפורי בגידה ביניהם ובין בנות זוגם, והיא עולה על שרטון.