אורח בא

אורח בא
מאת:
לארי שו
תרגום:
אבי קורן
תפאורה ולתבושות:
תאורה:
פליס רוס