Archives

כל הסיפורים מתחילים בכפר קטן

תוכנית ששילבה מופע בידורי עם סאטירה חברתית פוליטית. דן אלמגור התייחס בכל תוכנית לבעיות האקטואליות, בצד סיפורים מהביוגרפיה האישית שלו ותולדות ישובי ארץ ישראל. סייעו בידו בשירים – רבקה רז ואריק לביא.  

ילדי הכרך

במלאת מאה שנים לעליית יהודי תימן, הועלתה הצגה זו שבאה להאיר צד פחות מוכר של יהדות זו והשתלבותה בארץ – הדמות ה"תימנית" היתה תמיד חלק בלתי נפרד מכל הצגה ארץ-ישראלית, אולם היתה זו לרוב דמות סטריאוטיפית מאוד. פזמונים שנכתבו אודות התימנים נכתבו בחיבה, אבל גם מתוך לגלוג קליל או תחושת פטרונות. "ילדי הכרך" כולם זמרים […]

פותחים במה 2019

להקת מלמבו משירי ארץ האש

אל תרדו ממני

קשר אייר

החוויה הישראלית

תעודת זהות

אבי טולדנו – תעודת זהות הצגת יחיד זוהי תעודת הזהות של הזמר אבי טולדנו המספר את תולדות חייו – עלייתו ארצה והשתלבותו בחיי הבידור בארץ. סיפור הצלחה של עולה ממרוקו שנקלט היטב בישראל. יורם טהרלב כתב את דברי הקישור ואת המילים לרוב השירים שהולחנו על ידי אבי טולדנו במיוחד למופע זה.    

מרד הימאים

דרך שביתת הימאים של דצמבר 1951 מנסה המחבר לעסוק ב"גנטיקה" של החברה הישראלית. לבדוק היכן התחילו התהליכים, כיצד קרה שדור הפלמ"ח המפואר מצא עצמו כעבור כמה שנים חסר אונים מול דור המייסדים. המחזה מתאר את משבר האמון במנהיגות: הימאים גילו שהמנהיגות הלאומית נמצאת מעברו השני של המתרס ועמדו בפני דילמה – להתקומם נגדה או להכנע. […]

כמעט חזקה

גילה אלמגור שרה