Archives

סינית אני מדברת אליך – VOD

פותחים במה 2016

פותחים במה 2017

פותחים במה 2020

     

הזוג המוזר

פותחים במה 2018

הכלה וצייד הפרפרים/הנפטר המתפרע

הכלה וצייד הפרפרים גץ, פקיד בחברת ביטוח, צד פרפרים בגן, בכל יום רביעי אחר הצהריים. מי, הכלה, נמלטת מאולם החתונות לגן, לאחר שחתנה, החלילן, שמרוב תשוקה לטוהר אינו מסוגל לומר את שמה, אלא לנגן אותו, מתמהמה להופיע לחתונה. כאשר סוף סוף, שעה קלה לפני סגירת הגן, מופיע החתן ומבקש מכלתו – דרך הרמקול – לבוא […]

על מסיכות ואנשים – פנטומימה

אחרון הפועלים

מחזה על חייו של א.ד. גורדון, אחרון הפועלים, שעוסק בבעיות חיינו היום. גורדון רואה בעיני רוחו את האדם החדש – יהודי עובד ויוצר הקשור לטבע, אולם הוא מגלה סביבו רק את היהודי הרודף אחרי עסקי אויר. מתברר שכאז כן עתה – הדמויות ההסטוריות עומדות בפני אותן השאלות הנשאלות היום.

הדוד ארתור

יוסי ידין בהצגת יחיד מחזה לשחקן וארבע בובות. גיבור המחזה הינו מחזאי אשר מחזהו נדחה על ידי התיאטראות בארץ בתואנה שהנושא כואב מדי. בהעדר שחקנים הוא משתמש בבובות. אולם נסיונותיו לספר על החוויות הטראומטיות שעברו עליו בשואה, נתקלים באטימות מצד הסביבה. למרות זאת, המחזאי מתעקש לספר על גהינום עברו על מנת שיוכל לחזור ולחיות.