הזוג המוזר

הזוג המוזר
נוסח עברי:
דן אלמגור
תפאורה:
משה שטרנפלד
תלבושות:
ענת מסנר
מוזיקה ועריכה מוזיקלית:
תאורה:
שולי זיו