פתיחת מעטפות מכרז ניקיון

התיאטרון מתכבד להודיע למשתתפים בהליך שבנדון כי ישיבת פתיחת המעטפות תערך ביום שני 29.7.19 בשעה 12:15