הבית של המחזאות הישראלית

התחלנו חזרות למחזה ישראלי חדש – "הקומה השלישית"," ע"פ סיפורו של אשכול נבו. סיפור אהבה מפתיע בימי המחאה החברתית. הצגה ראשונה ב-22/4

הקומה השלישית תחילת חזרות