לוח הצגות בתיאטרון בית ליסין

אולם 1 אולם 2
יום תאריך
שעה הצגה
שעה הצגה
ב 17/5/2021
21:00 בין המילים
ג 18/5/2021
20:30 בין המילים
ד 19/5/2021
20:30 בין המילים
ה 20/5/2021
20:30 הגלולה
ו 21/5/2021
21:30 הגלולה
ש 22/5/2021
21:00 הגלולה
א 23/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 סינית אני מדברת אליך
ב 24/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 סינית אני מדברת אליך
ג 25/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 סינית אני מדברת אליך
ד 26/5/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
ה 27/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 סינית אני מדברת אליך
ו 28/5/2021
12:00 אפס ביחסי אנוש
ש 29/5/2021
21:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 סינית אני מדברת אליך
א 30/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
16:00 סינית אני מדברת אליך
ב 31/5/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 1/6/2021
20:30 בין המילים
ד 2/6/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 בין המילים
ה 3/6/2021
20:30 בין המילים
ו 4/6/2021
12:00 אפס ביחסי אנוש
21:30 בין המילים
ש 5/6/2021
21:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 בין המילים
א 6/6/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
ב 7/6/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
ג 8/6/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
ד 9/6/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
ה 10/6/2021
20:30 סינית אני מדברת אליך
20:30 שיעור ריקוד
ו 11/6/2021
21:30 עבדאללה שוורץ
21:30 שיעור ריקוד
ש 12/6/2021
21:00 עבדאללה שוורץ
21:00 שיעור ריקוד
א 13/6/2021
20:30 עבדאללה שוורץ
ב 14/6/2021
20:30 עבדאללה שוורץ
ג 15/6/2021
20:30 עבדאללה שוורץ
ד 16/6/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
ו 18/6/2021
12:00 אפס ביחסי אנוש
21:30 בעלת הבית
ש 19/6/2021
18:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 בעלת הבית
ש 19/6/2021
21:00 אפס ביחסי אנוש
א 20/6/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 בעלת הבית
ב 21/6/2021
20:30 בעלת הבית
ג 22/6/2021
20:30 בעלת הבית
ה 24/6/2021
20:30 ארבע אימהות
20:30 אינטימיות
ו 25/6/2021
12:00 ארבע אימהות
21:30 אינטימיות
ו 25/6/2021
21:30 ארבע אימהות
ש 26/6/2021
18:00 ארבע אימהות
21:00 אינטימיות
ש 26/6/2021
21:00 ארבע אימהות
א 27/6/2021
20:30 ארבע אימהות
ב 28/6/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 29/6/2021
20:30 הנאהבים והנעימים
ד 30/6/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ה 1/7/2021
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ג 27/7/2021
20:30 בין המילים
ד 28/7/2021
20:30 בין המילים
ה 29/7/2021
20:30 בין המילים
ש 31/7/2021
21:00 בין המילים
ה 12/8/2021
20:30 עבדאללה שוורץ
ש 14/8/2021
21:00 עבדאללה שוורץ