לוח הצגות בתיאטרון בית ליסין

אולם 1 אולם 2
יום תאריך
שעה הצגה
שעה הצגה
ב 24/2/2020
20:30 עבדאללה שוורץ
ג 25/2/2020
20:30 עבדאללה שוורץ
ד 26/2/2020
20:30 רימון מצדיע לגאון
ו 28/2/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 29/2/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 אינטימיות
ש 29/2/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש - כתוביות באנגלית
21:00 אינטימיות
א 1/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ב 2/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 3/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ד 4/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ה 5/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
16:30 אינטימיות
ה 5/3/2020
20:30 אינטימיות
ו 6/3/2020
21:00 עבדאללה שוורץ
21:00 אינטימיות
ש 7/3/2020
18:00 עבדאללה שוורץ
20:30 אינטימיות
ש 7/3/2020
21:00 עבדאללה שוורץ
א 8/3/2020
20:30 עבדאללה שוורץ
ב 9/3/2020
20:30 עבדאללה שוורץ
ה 12/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ו 13/3/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 14/3/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 הנאהבים והנעימים
ש 14/3/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 הנאהבים והנעימים
א 15/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ב 16/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ג 17/3/2020
16:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ד 18/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש - כתוביות באנגלית
20:30 מהפכניות – אספמיה
ה 19/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 דברים שאני יודעת
ו 20/3/2020
12:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 דברים שאני יודעת
ו 20/3/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 21/3/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 דברים שאני יודעת
ש 21/3/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש - כתוביות באנגלית
21:00 דברים שאני יודעת
א 22/3/2020
17:00 אינטימיות
א 22/3/2020
20:30 אינטימיות
ב 23/3/2020
20:30 משפחה חמה
20:30 שיעור ריקוד
ג 24/3/2020
16:30 משפחה חמה
16:30 שיעור ריקוד
ג 24/3/2020
20:30 משפחה חמה
20:30 שיעור ריקוד
ד 25/3/2020
20:30 הגלולה
11:00 שיעור ריקוד
ד 25/3/2020
20:30 שיעור ריקוד
ה 26/3/2020
20:30 הגלולה
20:30 קופסה שחורה
ו 27/3/2020
21:00 הגלולה
21:00 קופסה שחורה
ש 28/3/2020
18:00 הגלולה
18:00 קופסה שחורה
ש 28/3/2020
21:00 הגלולה
21:00 קופסה שחורה
א 29/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 קופסה שחורה
ב 30/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ג 31/3/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ד 1/4/2020
16:30 אפס ביחסי אנוש
ד 1/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 2/4/2020
11:00 אינטימיות
ה 2/4/2020
20:30 אינטימיות
ו 3/4/2020
12:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 אינטימיות
ו 3/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 4/4/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 אינטימיות
ש 4/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 אינטימיות
א 5/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ב 6/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ג 7/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 הנאהבים והנעימים
ה 9/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 הנאהבים והנעימים
ו 10/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 הנאהבים והנעימים
ש 11/4/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 הנאהבים והנעימים
ש 11/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 הנאהבים והנעימים
א 12/4/2020
16:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 קופסה שחורה - כתוביות באנגלית
א 12/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ב 13/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 קופסה שחורה
ד 15/4/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש - כתוביות באנגלית
21:00 קופסה שחורה
ה 16/4/2020
20:30 משפחה חמה
20:30 קופסה שחורה
ו 17/4/2020
21:00 משפחה חמה
21:00 שיעור ריקוד
ש 18/4/2020
18:00 משפחה חמה
18:00 שיעור ריקוד
ש 18/4/2020
21:00 משפחה חמה
21:00 שיעור ריקוד
א 19/4/2020
20:30 משפחה חמה
20:30 שיעור ריקוד
ג 21/4/2020
21:00 דברים שאני יודעת
21:00 שיעור ריקוד
ד 22/4/2020
20:30 דברים שאני יודעת
20:30 שיעור ריקוד
ה 23/4/2020
20:30 דברים שאני יודעת
20:30 הגלולה
ו 24/4/2020
21:00 עבדאללה שוורץ
12:00 הגלולה
ו 24/4/2020
21:00 הגלולה
ש 25/4/2020
18:00 עבדאללה שוורץ
18:00 הגלולה
ש 25/4/2020
21:00 עבדאללה שוורץ
21:00 הגלולה
א 26/4/2020
16:30 עבדאללה שוורץ
20:30 הגלולה
א 26/4/2020
20:30 עבדאללה שוורץ
ה 30/4/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
20:30 אינטימיות
ו 1/5/2020
11:00 אפס ביחסי אנוש
ו 1/5/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 2/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
א 3/5/2020
11:00 אפס ביחסי אנוש
א 3/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ב 4/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 5/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ד 6/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 7/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ו 8/5/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ש 9/5/2020
18:00 אפס ביחסי אנוש
ש 9/5/2020
21:00 אפס ביחסי אנוש
ג 19/5/2020
20:30 הגלולה
ד 20/5/2020
20:30 הגלולה
ב 25/5/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 4/6/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 25/6/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 30/6/2020
20:30 אפס ביחסי אנוש