לוח הצגות

לרכישת כרטיס לחצו על השעה הרצויה

שם:
מתאריך:
עד תאריך:
בית החייל מוזיאון א''י בית ציוני אמריקה
יום תאריך
שעה הצגה
שעה הצגה
שעה הצגה
א 21/10/2018
20:30 היורשת
20:30 שבעה
ב 22/10/2018
20:30 היורשת (כתוביות עברית)
20:30 משרתם של שני אדונים
ג 23/10/2018
11:30 משרתם של שני אדונים
ג 23/10/2018
20:30 משרתם של שני אדונים
ה 25/10/2018
20:30 השקר
ו 26/10/2018
21:30 השקר
ש 27/10/2018
21:00 השקר
ב 5/11/2018
20:30 המוגבלים
ג 6/11/2018
20:30 אנשים, מקומות ודברים
ד 7/11/2018
20:30 המוגבלים
20:30 מר גרין
ה 8/11/2018
20:30 אנשים, מקומות ודברים
20:30 מר גרין
ו 9/11/2018
12:00 אנשים, מקומות ודברים
21:30 מר גרין
ו 9/11/2018
21:30 אנשים, מקומות ודברים
ש 10/11/2018
18:00 אנשים, מקומות ודברים
18:00 מר גרין
ש 10/11/2018
21:00 אנשים, מקומות ודברים (כתוביות עברית)
21:00 מר גרין
א 11/11/2018
20:30 אנשים, מקומות ודברים
ב 12/11/2018
20:30 משרתם של שני אדונים
ג 13/11/2018
20:30 משרתם של שני אדונים
ד 14/11/2018
20:30 משרתם של שני אדונים (כתוביות אנגלית)
ה 15/11/2018
20:30 השקר
ו 16/11/2018
21:30 השקר
ש 17/11/2018
18:00 השקר
ש 17/11/2018
21:00 השקר
ב 19/11/2018
20:30 היורשת
20:30 בובצקה
ג 20/11/2018
20:30 היורשת (כתוביות אנגלית)
ד 21/11/2018
20:30 שבעה
ה 22/11/2018
20:30 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
11:00 שבעה
ה 22/11/2018
20:30 שבעה
ו 23/11/2018
21:30 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
12:00 שבעה
ו 23/11/2018
21:30 שבעה
ש 24/11/2018
20:30 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
20:30 אוסלו
17:00 שבעה
א 25/11/2018
20:00 אוסלו (כתוביות אנגלית)
ב 26/11/2018
20:00 אוסלו (כתוביות אנגלית)
ג 27/11/2018
11:30 אוסלו (כתוביות אנגלית)
ג 27/11/2018
20:00 אוסלו (כתוביות אנגלית)
ד 28/11/2018
20:30 סוס אחד נכנס לבר
ו 30/11/2018
21:30 משרתם של שני אדונים
ש 1/12/2018
18:00 משרתם של שני אדונים
ש 1/12/2018
21:00 משרתם של שני אדונים
ב 3/12/2018
20:30 שבעה
ג 4/12/2018
11:30 שבעה
ג 4/12/2018
20:30 שבעה
ד 5/12/2018
20:30 שבעה
ה 6/12/2018
20:30 אוסלו
ו 7/12/2018
12:00 אוסלו
21:30 מר גרין
ו 7/12/2018
21:30 אוסלו
ש 8/12/2018
18:00 אוסלו
20:30 מר גרין
ש 8/12/2018
21:00 אוסלו (כתוביות עברית)
ב 10/12/2018
20:30 משרתם של שני אדונים
20:30 מר גרין
ג 11/12/2018
20:30 היורשת
11:30 משרתם של שני אדונים
20:30 מר גרין
ג 11/12/2018
20:30 משרתם של שני אדונים
ד 12/12/2018
20:30 היורשת (כתוביות אנגלית)
ה 13/12/2018
20:30 היורשת
ו 14/12/2018
21:30 אוסלו
ש 15/12/2018
21:00 היורשת
18:00 אוסלו
ש 15/12/2018
21:00 אוסלו (כתוביות אנגלית)
ג 18/12/2018
20:30 המוגבלים
ה 20/12/2018
20:30 המוגבלים
ו 21/12/2018
21:30 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
ש 22/12/2018
18:00 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ש 22/12/2018
21:00 הזוג המוזר – הגרסה הנשית
א 23/12/2018
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ב 24/12/2018
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
20:30 אנשים, מקומות ודברים
ג 25/12/2018
20:30 השקר
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
11:30 אנשים, מקומות ודברים
ג 25/12/2018
20:30 אנשים, מקומות ודברים
ד 26/12/2018
20:30 השקר
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ה 27/12/2018
20:30 השקר
20:30 מלך הכלבים
20:30 אנשים, מקומות ודברים
ו 28/12/2018
12:00 מחווה לחינוכית "כמוך וכמוני"
21:30 מלך הכלבים
21:30 אנשים, מקומות ודברים
ש 29/12/2018
20:30 מלך הכלבים
18:00 אנשים, מקומות ודברים
ש 29/12/2018
21:00 אנשים, מקומות ודברים
ב 31/12/2018
20:30 מלך הכלבים