לוח הצגות

דיזנגוף 1 דיזנגוף 2 מוזיאון א''י בית ציוני אמריקה בית ציוני אמריקה
(אולם ZOA)
יום תאריך
שעה הצגה
שעה הצגה
שעה הצגה
שעה הצגה
שעה הצגה
ב 19/8/2019
20:30 שבעה
20:30 קופסה שחורה
ג 20/8/2019
20:30 עבדאללה שוורץ (כתוביות עברית)
20:30 קופסה שחורה
ד 21/8/2019
20:30 עבדאללה שוורץ
ה 22/8/2019
20:30 עבדאללה שוורץ
ו 23/8/2019
12:00 עבדאללה שוורץ
ו 23/8/2019
21:30 עבדאללה שוורץ
ש 24/8/2019
18:00 עבדאללה שוורץ
ש 24/8/2019
21:00 עבדאללה שוורץ
ד 28/8/2019
20:30 משפחה חמה (כתוביות עברית)
ה 29/8/2019
20:30 משפחה חמה
ו 30/8/2019
21:30 משפחה חמה
ש 31/8/2019
18:00 משפחה חמה
ש 31/8/2019
21:00 משפחה חמה
א 1/9/2019
20:30 קופסה שחורה
ב 2/9/2019
20:30 קופסה שחורה
ג 3/9/2019
20:30 קופסה שחורה
ד 4/9/2019
20:30 קופסה שחורה
ו 6/9/2019
12:00 עבדאללה שוורץ
ו 6/9/2019
21:30 עבדאללה שוורץ
ש 7/9/2019
18:00 עבדאללה שוורץ
ש 7/9/2019
21:00 עבדאללה שוורץ (כתוביות אנגלית)
ג 10/9/2019
20:30 משפחה חמה
ד 11/9/2019
20:30 משפחה חמה
ה 12/9/2019
20:30 משפחה חמה
20:30 שבעה
ו 13/9/2019
21:30 השקר
21:30 שבעה
ש 14/9/2019
18:00 השקר
21:00 שבעה
ש 14/9/2019
21:00 השקר
א 15/9/2019
20:30 היורשת
20:30 אוסלו
20:30 דברים שאני יודעת
ב 16/9/2019
20:30 היורשת
20:30 אוסלו (כתוביות אנגלית)
11:30 דברים שאני יודעת
ב 16/9/2019
20:30 דברים שאני יודעת
ד 18/9/2019
20:30 היורשת
11:00 אוסלו
ה 19/9/2019
20:30 עבדאללה שוורץ
20:30 משרתם של שני אדונים
ו 20/9/2019
21:30 עבדאללה שוורץ
21:30 משרתם של שני אדונים
ש 21/9/2019
21:00 עבדאללה שוורץ
18:00 משרתם של שני אדונים
ש 21/9/2019
21:00 משרתם של שני אדונים
א 22/9/2019
20:00 עבדאללה שוורץ
ב 23/9/2019
20:30 עבדאללה שוורץ (כתוביות עברית)
20:30 קופסה שחורה
ג 24/9/2019
11:00 קופסה שחורה
ג 24/9/2019
20:30 קופסה שחורה
ד 25/9/2019
20:30 משפחה חמה (כתוביות עברית)
20:30 קופסה שחורה
ה 26/9/2019
20:30 משפחה חמה
20:30 דברים שאני יודעת (כתוביות אנגלית)
ו 27/9/2019
21:30 משפחה חמה
21:30 דברים שאני יודעת
21:30 שיעור ריקוד
ש 28/9/2019
21:00 משפחה חמה
18:00 דברים שאני יודעת
21:00 שיעור ריקוד
ש 28/9/2019
21:00 דברים שאני יודעת
ג 1/10/2019
21:00 משפחה חמה
ד 2/10/2019
20:30 קופסה שחורה
20:30 שיעור ריקוד
ה 3/10/2019
20:30 היורשת
20:30 קופסה שחורה
20:30 שיעור ריקוד
ו 4/10/2019
21:30 היורשת
21:30 שיעור ריקוד
ש 5/10/2019
21:00 קופסה שחורה
21:00 שיעור ריקוד
ב 7/10/2019
20:30 עבדאללה שוורץ (כתוביות עברית)
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ה 10/10/2019
20:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ו 11/10/2019
21:30 לילה אחד, מרקוביץ'
ד 23/10/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 24/10/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ו 25/10/2019
21:30 אפס ביחסי אנוש
21:30 מר גרין
ש 26/10/2019
18:00 אפס ביחסי אנוש
18:00 מר גרין
ש 26/10/2019
21:00 אפס ביחסי אנוש
21:00 מר גרין
א 27/10/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ב 28/10/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ג 29/10/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ה 7/11/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ד 13/11/2019
20:30 אפס ביחסי אנוש
ו 15/11/2019
11:00 אפס ביחסי אנוש
ש 16/11/2019
21:00 אפס ביחסי אנוש